+44 (0) 2075441043
info@gzenofgroup.com

 Отказ от отговорност

Информацията предоставена на този сайт е от общ характер, базирана на законите на Англия и Уелс. Потребителят трябва да знае, че законите и регулациите може да са различни извън Англия и Уелс.

Независимо че ние сме се постарали да осигурим коректна и актуализирана информация на нашия уеб сайт, не носим отговорност за грешки или пропуски. Особено статиите могат да не бъдат с най-новата информация. Фамилна Група Джузепе Зено не поема никакви задължения към изрични или подразбиращи се условия, гаранции, срокове или представяния, отнасящи се до качеството, точността или завършеността на информацията. Никаква част от съдържанието на уеб сайта не съдържа основания или претенции да бъде изчерпателен преглед на приложимото право. Моля свържете се с нас лично, ако се нуждаете от изчерпателно и актуално изложение на съответния закон.

С използването на този уеб сайт Вие се съгласявате, че сте прочели този документ за отказ от отговорност и че сте съгласни с правилата и условията зададени в него. Ако не сте съгласни с тези правила и условия, Вие не сте упълномощени да използвате този сайт.

Неточност/ненадежност на съдържанието

Всяко използване на информация от този сайт е на собствен риск. Фамилна Група Джузепе Зено изключва цялата правно разрешена отговорност относно загуба или повреда, независимо дали са преки, непреки или последващи, произтичащи от вашия достъп, липса на достъп, или разчитане на информация, съдържаща се в този сайт, от забавяне или неуспеха да отговорите на запитване, или от която и да е информация или пропуск, съдържащи се в този сайт.

Ние сме прегледали цялата информация на този уеб сайт, но независимо от това Фамилна Група Джузепе Зено не приема отговорност за загуби, както е заявено по-горе, и няма да бъде отговорна за печатни или други грешки в материалите на този уеб сайт или за точността и пълнотата им.

Професионални отношения

Този уеб сайт не е предназначен да създаде професионални или бизнес отношения. Съдържанието на страниците на този уеб сайт не представлява правен или професионален съвет.

Не се създават формални отношения между адвокат и клиент, докато не са приети условия от Фамилна Група Джузепе Зено в писмена форма. За да се избегне всякакво съмнение, нито подаването, нито потвърждение на подаване на онлайн формуляр за иск представлява такова признание.

Уеб сайт услуги

Ние се стараем нашият сайт да бъде онлайн 24 часа на ден, но не можем да гарантираме това. Следователно не сме отговорни, ако по-някаква причина уеб сайта не е наличен по някое време или за определен период. Достъпът до нашия уеб сайт може да бъде прекъснат временно без предупреждение по някаква причина (това включва без ограничения, грешка на системата, поддръжка или поправка) или поради причина извън нашия контрол. Моля отбележете, че независимо че се полагат усилия уеб сайта и материалите в него да не са заразени с вируси, ние не приемаме отговорност за вируси, които Вие сте свалили.

Връзки

Този уеб сайт съдържа връзки към други уеб сайтове, които не се оперират или контролират от нас. Ако използвате тези връзки, Вие ще напуснете нашия уеб сайт. Тези връзки са осигурени само за удобство и не съставляват одобрение или потвръждение от Фамилна Група Джузепе Зено. Ние нямаме никакъв контрол върху съдържанието на външни интернет сайтове, които са свързани към нашия уеб сайт или от него чрез връзки и не можем да поемем отговорност за тях.

Връзки към нашия уеб сайт са разрешени само, ако водят към началната ни страница или другаде, ако сме дали изрично съгласието си. За да бъде разрешена връзка, това трябва да бъде направено в съгласие със закона на Англия и да не накърнява нашата репутация или да се възползва от нас. Не са разрешени връзки, които предполагат някаква форма на асоциация, одобрение или потвръждение от наша страна, без предварително съгласие. Ние си запазваме правото да оттеглим разрешение за връзка без предварително известие. Ако имате въпроси относно създаването на връзки, моля свържете се с нас: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Права за интелектуална собственост

Правата за интелектуална собственост (включвайки без ограничение авторски права и търговска марка) във всички материали на нашия уеб сайт(включвайки без ограничение текст, онлайн услуги за сканиране на искове, картинки и планове) се притежават от Фамилна Група Джузепе Зено, освен ако не е заявено изрично нещо друго. Всички права са запазени.

Вашето използване на този уеб сайт е изрично ограничено до лично, нетърговско използване. Вие не можете да възпроизвеждате каквато и да е част от този уеб сайт, освен както следва:

Лиценз за копиране за лична употреба: Вие можете да показвате този уеб сайт на вашия компютърен екран, да принтирате или сваляте на локалния си диск разумен брой немодифицирани копия само за ваше лично ползване.

Лиценз за копиране за ограничени цели: Вие може да копирате съдържанието на този сайт за индивидуални трети страни за тяхна лична информация, само ако припишете заслугите на Фамилна Група Джузепе Зено като автори и източници, където е уместно, на този материал.

За избягване на съмнение, ограничените освобождавания споменати по-горе, не Ви разрешават да включвате всички или каквито и да било части от съдържанието на този уеб сайт, в търговски публикации или документи, или за всякакви други търговски цели.

Приложимо право

Този уеб сайт и неговото използване се управляват от законите на Англия и Уелс. При достъп до този уеб сайт вие се съгласявате, че всеки спор относно неговото използване ще се определя само от съда на Англия и Уелс.

Промяна на правилата и условията

Ние можем да променим тази декларация по всяко време при актуализация на тази страница, следователно Ви препоръчваме да проверявате тази страница от време на време, за да сте сигурни, че се позовавате на текущите правила и условия. Вашето последващо използване на нашия уеб сайт, след нанасянето на промени, показва че се съгласявате с тези промени. Тази декларация е ефективна от 11/02/13.